Privacy

Alle verstrekte gegevens van de Opdrachtgever zoals adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer zijn onderworpen aan de Belgische Privacy Wetgeving, en worden door BnbSupport slechts doorgegeven voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht. Paunat.be verklaart dat zij persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/676 dd. 27.04.2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.